Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Sędziszowie Małopolskim
ul.Kawęczyn 70
 
 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej
w Sędziszowie Małopolskim

UCZCIE SIĘ Z NAMI !

BĄDŹCIE NASZYMI KOLEGAMI! 

WYBIERZCIE NASZĄ SZKOŁĘ!!!

               U NAS:

·         zdobędziesz wiedzę,

·         rozwiniesz zainteresowania,

·         znajdziesz przyjaciół,

·         poczujesz się bezpiecznie,

·         uwierzysz w siebie,

·         polubisz szkołę,

·         aktywnie spędzisz czas,

·         nie będziesz się nudził,

·         spotkasz się z tolerancją,

·         akceptacją i zrozumieniem,

Informacje i zapisy:

w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 do 15:00

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej
w Sędziszowie Małopolskim

Tel: 017- 2216-403

www.spkawczyn.edl.pl

Nasza szkoła jest:

BEZPIECZNA

(bez przemocy, narkotyków, dopalaczy)

ZDROWA

(propagowanie zdrowego stylu życia, higiena, opieka medyczna, zajęcia profilaktyczne,
 zajęcia z dietetykiem)

INTEGRUJĄCA

(całą społeczność szkolną i środowisko)

W naszej szkole znajdują się:

  pracownia informatyczna z tablicą interaktywną i dostępem do Internetu,

sale lekcyjne  z tablicami interaktywnymi projektorami multimedialnymi,

  jasne i słoneczne sale,

  biblioteka szkolna, czytelnia,

  sala gimnastyczna, boisko,

  stołówka.

 

 

NASZE ATUTY TO:

*      wykwalifikowana kadra,

*      mało liczne klasy!!!,

*      praca w systemie jednozmianowym,

*      wysokie wyniki nauczania (stypendia naukowe, wyniki testów kl.6),

*      rozwijanie pasji, wyrównywanie braków,

*      wspieranie działań rodziców (współpraca ze specjalistami z poradni),

*      ciepła i przyjazna atmosfera,

*      indywidualne podejście do ucznia,

*      zapewnienie opieki w świetlicy szkolnej,

*      aktywnie działający Samorząd Uczniowski,

*      różnorodne formy pracy z uczniami,

*      opiekę higienistki,

*      współpracę z innymi szkołami,

Wszystkie istotne dla współczesnego człowieka cechy, 

umiejętności oraz nasze zdolności  rozwijamy poprzez:

liczne zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań: matematyczne, literacko – artystyczne, czytelnicze, sportowe, 

   zajęcia komputerowe od klasy pierwszej (każdy uczeń pracuje osobno przy komputerze),

   dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów
 kl. I-III, 

  naukę języka angielskiego,

   wspólne wyjścia do kin, teatrów,

   zajęcia rekreacyjne,

   wycieczki krajoznawcze,

   rajdy rowerowe,

   udział w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

 

Jesteśmy laureatami wielu z nich. 

Zostaliśmy m.in. nagrodzeni w konkursach: plastycznych, matematycznych, recytatorskich, przyrodniczych.

TRADYCJĄ NASZEJ SZKOŁY SĄ:

·         uroczystości z okazji świąt narodowych,

·         obchody święta Patrona Szkoły,

·         uroczyste ślubowanie klas pierwszych,

·         imprezy okolicznościowe: wigilia szkolna, zabawy andrzejkowe, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, bale karnawałowe,

·         festyny m.in.  „Dzień Rodziny”,

·         kiermasze,

·         konkursy wewnątrzszkolne,

·         spotkania z ciekawymi ludźmi,

UCZESTNICZYMY W:

·         Akcji „Góra Grosza”, „Nakrętka”, akcje charytatywne,

·         Projektach – „Program dla szkół” („Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”, „Umiem pływać”, Dzień Bezpiecznego Internetu),

·         Profilaktyce antynikotynowej, fluoryzacji.

ŚWIETLICA SZKOLNA 

Świetlica działa jako pozalekcyjna forma opiekuńczo –wychowawcza.

Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci
z klas I-VIII.
  

W ramach pracy świetlicy proponujemy zajęcia:

         opiekuńczo – wychowawcze,

      czytelnicze i filmowe,

plastyczne i techniczne z wykorzystaniem różnych technik,

       ruchowo – sportowo w sali gimnastycznej
 i na boisku oraz placu zabaw,

      zabawy zgodne z zainteresowaniami (gry planszowe, kąciki zainteresowań),

        gry i zabawy dydaktyczne,

        pomoc w odrabianiu zadań domowych,

         zabawy okazjonalne: mikołajki, Dzień Misia, itp.,

      przedstawienia teatralne „Zielony Melonik”,

     ciekawe wyjazdy .