Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Sędziszowie Małopolskim
ul.Kawęczyn 70
 
 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kawęczynie  uczestniczy w programie rządowym "Aktywna Tablica". Dzięki udziałowi w programie dwie sale lekcyjne wyposażono w nowoczesne tablice interaktywne, dzięki którym zajęcia lekcyjne prowadzone są w oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną.

W związku z realizacją Rządowego programu Aktywna Tablica powstała „Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK”. Szkoły uczestniczące w sieci:

·        Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kawęczynie

·        Szkoła Podstawowa im. ks Władysława Świdra w Czarnej Sędziszowskiej

·        Zespół szkół w Wolicy Piaskowej

·         Szkoła Podstawowa nr. 3 w Sędziszowie Małopolskim

Planowane działania w sieci:

1. Spotkania organizacyjne.

2. Przygotowywanie i prezentacja lekcji otwartych.

3. Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych

4. Dzielenie się przykładami dobrych praktyk publikowanych ich na stronach internetowych szkół.

5. Wymiana poglądów, doświadczenia.

 

21 lutego odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące organizacji sieci szkół w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej

Następne spotkania odbyły się :

22 marca  w Szkole Podstawowej  w Kawęczynie

23 kwietnia w Szkole Podstawowej nr3 w Sędziszowie Małopolskim

17 maja w Szkole Podstawowej nr 3 w Sędziszowie Małopolskim

Przykłady dobrych praktyk:

Propozycje materiałów samokształceniowych:

1. „Sieci współpracy i samokształcenia, jako nowa forma doskonalenia nauczycieli w pracy z nowymi technologiami” dostępne na https://www.ore.edu.pl/

2. Publikacja dobrych praktyk: http://www.literka.pl/

Aplikacje do tworzenia interaktywnych pomocy dydaktycznych:

https://learningapps.org

https://quizizz.com/

https://kahoot.com