Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Sędziszowie Małopolskim
ul.Kawęczyn 70
 
 

Nasza szkoła w roku szkolnym 2017/2018 przystąpiła do realizacji rządowego programu pt. „Aktywna tablica”. Program ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2017-2019. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetowych
i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. 

W ramach tego projektu szkoła wzbogaciła się w dwie tablice interaktywne wraz z projektorami  ultrakrótkoogniskowymi i kompletem głośników.