Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Sędziszowie Małopolskim
ul.Kawęczyn 70
 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej
 w Sędziszowie Małopolskim informuje, że

zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2019 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sędziszów Małopolski: 

od 11 marca (od godz. 13:00) do 18 marca 2019 r. (do godz. 20:00) nastąpi rejestracja w systemie rekrutacji wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy I,  

od 11 marca do 19 marca 2019 r. (do godz. 15:00) złożenie w szkole podpisanego wniosku/zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.

 

W celu zapisania dziecka do szkoły obwodowej Rodzice wypełniają i składają do dyrektora „zgłoszenie do szkoły obwodowej”. Rodzice mogą zrobić to na dwa sposoby:

 • elektronicznie: na stronie 

https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/szkolapodstawowa/Info/83657 wypełniają w systemie informatycznym podanie o przyjęcie dziecka, drukują go i po podpisaniu składają w szkole obwodowej – samo wypełnienie zgłoszenia w Internecie nie wystarcza!

 • ręcznie: o przyjęcie dziecka i po podpisaniu składają w szkole obwodowej.
 •  formularze dostępne na stronie https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/szkolapodstawowa/Info/83657 w zakładce dokumenty lub w sekretariacie szkoły podstawowej – wypełniają ręcznie zgłoszenie/podanie 

 

Rekrutację kandydatów spoza obwodu prowadzi się na wolne miejsca na „wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej” Rodziców złożony do dyrektora najbardziej preferowanej szkoły (wpisanej we wniosku/podaniu  na I miejscu) tzw. szkoły pierwszego wyboru. Rodzice mogą wskazać na wniosku/podaniu maksymalnie trzy szkoły.

W celu zapisania dziecka do szkoły spoza obwodu rodzice wypełniają i składają do dyrektora „wniosek/podanie o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej” wraz z kompletem załączników potwierdzających spełnianie kryteriów. Rodzice mogą zrobić to na dwa sposoby:

 • elektronicznie: na stronie 
  https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/szkolapodstawowa/Info/83657
  wypełniają w systemie informatycznym wniosek/podanie o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej, drukują go i po podpisaniu składają u dyrektora szkoły pierwszego wyboru 
  samo wypełnienie wniosku w Internecie nie wystarcza!
 • ręcznie: formularze dostępne na stronie 
  https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/szkolapodstawowa/Info/83657  
  lub w sekretariacie szkoły podstawowej – wypełniają ręcznie wniosek/podanie o przyjęcie
   dziecka do szkoły podstawowej i po podpisaniu składają go w szkole pierwszego wyboru.

 

INFORMATOR DOTYCZĄCY WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA/WNIOSKU 

1. Wpisz w wyszukiwarce adres strony:  https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski/szkolapodstawowa 

2. Wybierz nazwę szkoły do której do klasy i składane jest zgłoszenie/wniosek o przyjęcie

3. Z górnego paska wybierz zakładkę: „wypełnij podanie” 

4. Wybierz odpowiednią opcję i postępuj zgodnie z instrukcją w systemie (uzupełnij dane dziecka, typ, zakończ)

5. Po naciśnięciu przycisku „zapisz” dane zostaną zapisane w systemie. Zostanie następnie 
wygenerowany dokument w formacie pdf, który należy pobrać z systemu, wydrukować, podpisać 
i złożyć w placówce system automatycznie generuje identyfikator i hasło które należy sobie zapisać
 (będzie potrzebne do następnego logowania).

 

Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r.

 

Wszystkie informacje odnośnie rekrutacji znajdują się na stronie:

  

http://nabor.pcss.pl